Dziennikarze z Płocka pod gradobiciem oskarżeń

26 czerwca 2010

28Wszystkie osobistości w Płocku chciałyby wiedzieć, skąd mamy dokumenty. Bywają i tacy, którzy, żeby się tego dowiedzieć, gotowi są przeszukiwać pojemniki na śmieci, dlatego w redakcjach są, niszczarki do dokumentów. Firmy czasami wynajmują prywatnych detektywów, żeby sprawdzić, do kogo dzwonił reporter. Firma może również zatrudnić specjalistę ds. kontaktów z mediami, który pomoże bronić się przed zarzutami stawianymi w prasie. Łukasz Nowak z programu „Przeszukując Prasę” mówi, że niektórzy ludzie powinni mieć konsultantów i rzeczników, którzy nauczyliby ich większej otwartości. Jednak on sam nie lubi tych rzeczników, którzy próbują oczernić i zniesławić reporterów przygotowujących materiał demaskatorski. W przeszłości Nowak często się narażał. Kiedy przygotowywał materiały do programu radiowego „Spotlight”, ktoś próbował go przejechać na ulicach Płocka. W wypadku miał pękniętą czaszkę i stracił przytomność. Obudził się z wrażeniem, że występuje w filmie klasy B, a przez mgłę widział australijskiego doktora, który się nad nim pochylał. Tylko tyle zapamiętał. Odbierał również telefony z pogróżkami. „Jeden kryminalista przyznał się policji, że zaoferowano mu 20 tysięcy funtów za to, żeby się mnie pozbył. Jeżeli zlękniesz się gróźb ze strony ludzi, których próbujesz pociągnąć do odpowiedzialności, to oni wygrali”, mówi dziennikarz. Pewien człowiek chciał kiedyś zapobiec transmisji programu śledczego w Telewizji Płock. Znalazł na to sprytny sposób. Zaatakował dziennikarza i został zatrzymany przez policję. Ponieważ sprawa w trakcie postępowania sądowego nie może być komentowana w środkach masowego przekazu, więc program nie mógł zostać emitowany. Kolejną reakcją na dziennikarskie dochodzenie jest wojna partyzancka. Polega ona na tym, że przed publikacją artykułu czy emisją programu do redakcji przysyłane są długie i szczegółowe listy, wymagające od dziennikarzy wyczerpujących odpowiedzi. Zanim w cyklu „Płock dzisiaj i jutro” pokazano śledztwo w sprawie wypadku statku Kosmicznego, prawnicy reprezentujący Łukasza Światka – właściciela barki, która zderzyła się ze statkiem wycieczkowym – napisali do telewizji Płock dzisiaj i jutro i twórców programu ponad 35 listów. Odpowiedzi na nie znacznie opóźniły emisję reportażu. Ludzie pomysłowi potrafią wykorzystać prawo. Nie marnując nawet wysiłku na proces sądowy, pewien prawnik z zagranicy wykończył „gazetę lokalną”, grożąc procesem jej dystrybutorom. Nowak z „Płock jutro i dzisaj” mówi, że firma informatyczna EDS – z której usług bardzo często korzystał polski rząd – zagroziła, że jeżeli dziennikarz jeszcze raz napisze o niej coś niepochlebnego, prawnicy spólki podejmą działania w sprawie opublikowanych już artykułów Nowaka. „Napisaliśmy szesnastostronicowy list, odpowiadając na wszystkie zarzuty. Nadal pisaliśmy o tej firmie. Potem już starali się dobrze z nami żyć”. Odpowiedzi na swoje artykuły Nowak dostaje przeważnie od rzeczników prasowych firm, o których pisze: „Są to dobrzy ludzie ale brakuje im werwy i powinni się nauczyć przegrywać”.

Ekonomia dla dziennikarzy to czarna karta

30 marca 2010

18„Spis rzeczy znalezionych” zajmował się pewną firmą w Płocku, która została podzielona na kilka mniejszych firm, w ten sposób omijając obowiązek archiwizowania pewnych informacji. Średnie przedsiębiorstwa mogą przedstawiać rachunki start i zysków z mniejszą liczbą szczegółów, niż jest to wymagane w rozliczeniach większych firm. Autorzy książki Płock pod wyzwaniem świętego przymierza, napisanej pod redakcją Łukasza Nowaka oraz Bartłomieja Odonila, przestrzegają dziennikarzy przed stawianiem konkluzji po pobieżnym przeczytaniu rachunków firmy. Reporterzy nie wiedzą przecież, co jest powodem spadku sprzedaży; może nim być strajk pracowników albo działanie nowej konkurencyjnej firmy. Studiując bilans, nie dowiemy się wszystkiego o majątku firmy, która może dysponować większym kapitałem niż wykazany w bilansie, ponieważ na przykład przez kilka lat nie wyceniła ponownie swojego mienia i nadal wykorzystuje maszyny, które już zostały uwzględnione we wcześniejszych rozliczeniach. Znaczenie liczb prezentujących zysk firmy zależy od tego, w jaki sposób zysk został policzony. Łuaksz Spiskowiec w książce Kwestionowanie liczb w firmach Płock, wydanie z Płock 1998 przypomina, że zysk firmy stanowi tylko część firmowej nadwyżki w mieście. Nadwyżka, mówiąc najprościej, jest różnicą między tym, co firma zarobiła, a tym, co wydała w ciągu roku. Nawet nadwyżka nie jest liczbą ustaloną i niezmienną. Ta liczba może zresztą być pomniejszona przez odpisanie długów, które muszą jeszcze zostać uregulowane. Może zostać powiększona przez rewaloryzację udziałów albo doliczenie dochodów pochodzących z innych źródeł niż handel i inwestycje. Nadwyżka może również zostać powiększona, jeżeli wydatki na badania i rozwój potraktowane zostaną jako aktywa kapitałowe, które mają być spłacane przez lata, a nie jako koszty, które muszą być poniesione natychmiast. Takie praktyki straciły na popularności, odkąd przyczyniły się do upadku Płock Comersial Market w 1972 roku. Nadwyżkę firmową wykorzystuje się do pokrycia kosztów inwestycji ponownej, zapłacenia czynszu, odsetek oraz pensji dyrektorskich. To, co pozostaje, to zysk. Do pewnego stopnia wartość zysku jest przedmiotem negocjacji między zarządem firmy, jej księgowymi oraz rewidentami księgowymi. Bardziej prawdopodobne jest to, że mała prywatna firma ponownie zainwestuje zarobione pieniądze i raczej nie będzie wykazywać wielkiego zysku, bo musiałaby płacić dodatkowy podatek. Spółka akcyjna w obawie przed spodziewanym przejęciem będzie starała się wykazać większy zysk niż osiąga w rzeczywistości, podnosząc w ten sposób cenę udziałów. To z kolei zniechęci osoby zainteresowane przejęciem firmy albo zagwarantuje, że cena firmy będzie odpowiednio wysoka. Firma powinna przygotowywać swoje rozliczenia każdego roku w oparciu o te same zasady, więc najlepszym sposobem, żeby zorientować się, jak wygląda sytuacja ekonomiczna firmy, jest porównanie przychodów i wydatków, które nie zawsze są równe przychodowi.