O historii Płocka

17 czerwca 2010

4Płock to miasto z barwną historią. Przede wszystkim warto zwrócić tutaj uwagę na wszelkiego rodzaju wykopaliska archeologiczne jakie miały tutaj miejsce. Wykopaliska są tym ciekawsze, że znaleziono tutaj wiele ciekawych poszlak istnienia innej cywilizacji wiele lat temu. Wykopaliska wskazują, że znaleziono tutaj kiedyś kulty pogańskie. Jest to bardzo ciekawe odkrycie, znaleziono tutaj też ołtarz pogański i wiele innych ciekawych odkryć o kulcie pogańskim wieleset lat temu, dokładnie nie stwierdzono ale było to na pewno około I wieku naszej ery, zanim jeszcze istniało tutaj regularne miasto, jakim Płock na pewno jest dziś. Oczywiście wtedy już było to mała osada , lecz nie był tak rozwinięta a owe wykopaliska wskazują ,ze kult pogański był wtedy wykonywany na niezamieszkałych terenach, przedmieściach , terenach nie zaludnionych przez mieszkańców osady. Trzeba pamiętać o innym ważnym elemencie historii Płocka, kiedyś to miasto było nawet nieoficjalna stolica Polski , miało to misce prawie 1000 lat temu, kiedy to państwo polskie dopiero raczkowało. Oczywiście była to również za czasów jeszcze Mieszka I i Bolesława Chrobrego jedna z najważniejszych prowincji tego okresu, jedna z najstarszych i największych również prowincji. Jako ośrodek kultu pogańskiego było to też bardzo ważne miejsce. Zbytki tego miejsca, takie jak Zamek książęcy czy też muzea wskazują na bogatą historię tego malowniczego miasta, jakim jest Płock. Płock jako stolica Polski był właściwie dwukrotnie mianowany, za Mieszka i Bolesława Chrobrego oraz drugi raz Śmiałego. Na pewno obecnie wydaje się to absurdalne, ale wtedy Płock był naprawdę bardzo ważnym i wielkim miastem dla naszego kraju, stad też takie a nie inne jego miejsce w historii naszego kraju. Płock bardzo rozwinął się również w XIV wieku, kiedy jej księciem był Kazimierz Wielki. Wcześniej Płock został zniszczony przed wojny, za Kazimierza Wielkiego został on odbudowany i odbudowana została jego renoma i świetność .Stąd tez mało jest elementów kultury zachowanych do tej pory sprzed XIV wieku, ponieważ Płock doznał dotkliwych zniszczeń podczas wojen między XI a XIV wiekiem naszej ery. Zmierzch świetności określa się na XVII wiek ,wtedy to Płock znacznie stracił na wartości jako miasto ważne dla naszego państwa ,dla jego prosperowania. Błędy przede wszystkim w rządzeniu i reformach w mieście spowodowały jego degradacje, izolacje mieszkańców i ich emigrację. Dopiero gdy przybył nowy władca miasta jego reformy doprowadziły do stabilizacji miasta, jednak jego renoma i świetność przepadły już na zawsze. Później miasto nie odgrywało już takiej ważnej roli w rządzeniu krajem Polskim. Podczas rozbiorów w XVIII wieku Płock był oczywiście pod władzą Prus. Płock był również okupowany podczas II wojny światowej i wyzwolony pod koniec wojny. Podczas II wojny światowej Płock uległ sporemu zniszczeniu, przede wszystkim wybito lub pojmano wielu Żydów, mówi się nawet o 10 tysiącach wysiedlonych Żydów podczas krwawej i niezapomnianej II wojny światowej.

Płock jako miasto historyczne

19 maja 2010

5O historii Płocka można mówić wiele. W tym artykule napiszę o paru najważniejszych aspektach historii Płocka. Płock to przede wszystkim miasto o niezwykłej historii. Jej początki , przynajmniej te obadane sięgają IX wieku naszej ery, wtedy to, co potwierdzone zostało wiele lat później na wykopaliskach, był tutaj ośrodek kultu pogańskiego , na obrzeżach tego miasta się on znajdował. Płock to miasto , które byli nawet stolicą Polski. Miało to miejsce za czasów takich wielkich Polskich władców jak Mieszko czy Bolesław Chrobry, Płock był jeszcze miastem stołecznym za czasów Bolesława Śmiałego. Chyba nie trzeba mówić jak ważne zatem było to miasto dla całego państwa Polskiego w tamtym okresie i jak ważne ma ono miejsce w dziejach naszego pięknego państwa, kraju Polskiego. Po tym jak Płock był miastem stołecznym całego kraju, został on stolicą województwa, a właściwie wtedy okręgu Mazowieckiego i jego renoma była utrzymywana jeszcze przez bardzo długie lata. Płock miał również jedna i ciężkie okresy, został nieco zniszczony przez wojny między innymi z księstwem czeskim , pod którego lennem przebywał przez kilka lat. Płock i jego renoma została jednak po wyzwoleniu szybko odbudowana przez nikogo innego jak Kazimierza Wielkiego, o tym człowieku mówi się, że zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną i to tez potwierdził podczas rządów w Płocku, tutaj właśnie Kazimierz wielki w XIV wieku postawił gotycki zamek, który przez wiele lat był tutaj siedziba miejskich rządów oraz kościół farny i wiele innych fortyfikacji miejscach , które miało zabezpieczyć to miasto przez wrogami i wieloma konfliktami zbrojnymi na tym terenie co Wielki przewidział ,a co miało miejsce wiele setek lat później. W późniejszym okresie Płock nieco stracił na swojej fantastycznej renomie, głównie ze względu fatalnych reform ówczesnych władców. Zniszczone przez wojny miasto przez Szwedów nie miało łatwo. Jednak dobre rządu w XVIII wieku pozwoliły przywrócić nadzieję wśród mieszkańców ówczesnej stolicy wojewódzkiej. Płock podczas II wojny światowej to straszny okres w jego dziejach. Płock był pod okupacją Niemców przez wiele lat, dopiero pod koniec wojny został on wyzwolony. Mówi , się ,że podczas wojny zginęło około 11 tysięcy osób w tym mieście, a aż 8 tysięcy z tego to byli Żydzi, którzy najczęściej zostali wywożeni do obozów koncentracyjnych a wielu z nich nigdy już stamtąd nie wrócili, oczywiście każdy wie co to znaczy być w obozie koncentracyjnym, byli w nim także mieszkańcy Płocka. Płock po wojnie znów musiał być odbudowywany, podczas wojny miasto nie ucierpiało Az tak bardzo pod względem architektonicznym jak chociażby Warszawa ale odbudowa miasta również pochłonęła wiele funduszy i pracy. Płock po wojnie spokojnie i powoli się rozwijał. Oczywiście w ostatnim okresie co jest charakterystyczne dla miast z tego województwa liczba ludności lekko tu maleje, jednak w ostatnich dwóch latach sytuacja zaczyna się tutaj powoli stabilizować, co na pewno cieszy zarówno mieszkańców jak i władze tego pięknego miasta w województwie mazowieckim.

Miasto Płock

18 kwietnia 2010

25Pierwotną jego rolą było pełnienie funkcji stolicy Państwa Polskiego. Miasto to położone jest nad brzegiem Wisły, w centralnej części Mazowsza. Najstarsza część Płocka znajduje się nieopodal wzgórza Tumskiego. Wzgórze to pełniło natomiast rolę ośrodka kultu pogańskiego. Właśnie tam archeolodzy odnaleźli ślady ołtarza pogańskiego z tamtych właśnie czasów. Nie przegapili też szczątków obwarowania wałem drewniano ziemnym od strony rzeki, z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Najstarszym obiektem murowanym w mieście jest przedromańskie prostokątne palatium z rotundą. Jest to pałac na planie prostokąta z dobudowaną do niego kaplicą w kształcie rotundy, służącą niegdyś za siedzibę monarszą Bolesława Chrobrego. Znajdowała się tam kancelaria książęca wystawiająca dokumenty państwowe, pieczęcie książęce i szkoła kształcąca młodzież feudalną. Znajdował się tam też skarbiec państwowy. Wybudowano tu katedrę w stylu romańskim na Wzgórzu Tumskim, istniejącą do dziś w niewiele zmienionym wyglądzie i układzie. W Płocku powstała przy kolegiacie św. Michała, szkoła, która jako jedyna z polskich szkół powstałych w średniowieczu przetrwała do naszych czasów. Z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego na terenie grodu został wzniesiony nowy murowany zamek. Otoczono go podwójnym pasem murów obronnych i fosą. Wjazd do zamku znajdował się we wieży szlacheckiej. Miasto za Kazimierza wielkiego rozwijało się. Powstały nowe fortyfikacje, mury i fosy. Wjazd do miasta strzegły trzy bramy: Bielska, Dobrzyńska i Wyszogrodzka. W roku tysiąc czterysta piątym wybudowano tam szpital św. Trójcy, do dziś istniejący. Płock jako jedno z nielicznych polskich miast posiadało swoją monetę. Płock nawiedził też szereg katastrof budowlanych. Do największych z nich zalicza się między innymi w tysiąc pięćset jedenastym roku wielki pożar miasta. W jego wyniku zniszczona zostaje znaczna część zabudowy oraz zamek królewski. A w tysiąc pięćset trzydziestym drugim roku, na wskutek osunięcia się skarpy wiślanej zniszczona zostaje inna część zabudowań zamkowych. W dwa lata później Płock w końcu doczekał się obiecanego rozpoczęcia budowy wodociągów miejskich. W dziewiętnastym wieku, kościół świętej Trójcy zostaje przebudowany na teatr. Lata nam współczesne przyniosły architekturze Płocka nowe ważne budowle i inwestycje budowlane. Nową erę budowlaną otwiera powstanie mostu łyżwowego na Wiśle. Następnie powstaje Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej. Początek dwudziestego wieku otwiera budowa i konsekracja kompleksu katedralno-klasztornego mariawitów oraz budowa stałego mostu drogowo-kolejowego na Wiśle. Świeżo po drugiej wojnie światowej zapadają w płocku ważne dla rozwoju miasta decyzje architektoniczne. Zapada decyzja o budowie Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych. Dzisiaj istniejące pod nazwą Petrochemii Płock PKN Orlen. Powołano do życia Ogród Zoologiczny. W dzisiejszych latach miasto nadal rozbudowuje się. Osiem lat temu rozpoczęto budowę rozpoczyna się budowa drugiej przeprawy mostowej – Most Solidarności. Jest on najdłuższym mostem wiszącym w Polsce, a zarazem dla Płocka, początkiem nowego układu komunikacyjnego miasta.

Płock jako piękne, historyczne miasto

18 kwietnia 2010

9Płock to miasto na pewno znane dobrze nam wszystkim. Jest to wielkie miasta dla historii naszego kraju. Płock od strony historycznej to dawna stolica Polski. Była nią w latach bardzo dawnych, ale wciąż należy o tym pamiętać, jest to bowiem jedno z najstarszych miast o Polski. Płock bardzo szybko otrzymał prawa miejskie jako jedno z pierwszych polskich miast. Płock to miasto, które niegdyś było zamieszkiwane przez osadników, którzy obchodzili kult pogański. Było to na przełomie IX i X wieku chodź dokładniejszy okres nie jest nam wszystkim znany. Historycznie miasto było również stolica starych okręgów, czy wreszcie województwa Płockiego, które jeszcze nie tak dawno zostało rozwiązane, za sprawą ogólnej reformy w sprawie liczby województw. Oczywiście Płock był niejednokrotnie zniszczony również przez wojnę. Płock brał udział jako miasto w wielu konfliktach zbrojnych, czy to w wojnie ze Szwedami w XIV wieku czy to w pomniejszych dalszych wojnach i bitwach, doznał wtedy sporego zniszczenia stąd nieco liczba osadników tam zmalała i Płock stracił na wartości. Odrodził się dopiero za panowania Kazimierza Wielkiego. To właśnie Kazimierz Wielki o którym się mówi zawsze, że zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną to właśnie on zrobił to samo z Płockiem, on i jego szereg reform oraz następnych władców pozwoliło Płockowi zyskać znów poparcie dużych polskich miast i władz. Płock znalazł się w 1793 roku pod zaborem Prus i zostawał pod nim przez długi czas, wiele lat później został jednak oczywiście jak większość innych miast z tego rejonu wyzwolony spod niewoli pruskiej. Podczas II wojny światowej Płock przeżywał kolejne bardzo ciężkie chwile podobnie jak i większość innych polskich miast. W Płocku zginęło ponad 8 tysięcy samych Żydów a ilość zaginie lub zgonów wszystkich polskich wtedy obywateli szacuje się na 12 tysięcy, jest to bardzo dużo jak na 120 tysięczne miasto. Obecnie Płock nie jest stolicą wojewódzką, którą jeszcze wiele lat po wojnie był. Po reformie na temat wielkości i liczby województw Płock już jednak stolicą nie jest. Jednak jest to wciąż bardzo ważne miasto tego rejonu, tego zakątka Polski, województwa Mazowieckiego. Oczywiście w Płocku mieszka grubo ponad 120 tysięcy mieszkańców, aktualnie ich liczba to ponad 125 tysięcy, pod koniec lat 90tych ubiegłego wieku ta liczba była jeszcze wyższa, jej najwyższy pułap to 132 tysięcy. Obecnie przeżywamy wraz z mieszkańcami niż demograficzny, jednak nie powinien on się tutaj długo utrzymać. Płock to miasto bogate jeżeli chodzi o zabytki i muzea, mimo zniszczeń podczas wojny ,wiele zabytków zostało tutaj zachowanych. Obecnie mamy tutaj 2 duże muzea oraz zamek i piękną Bazylikę, na którą corocznie przybiega wiele turystów by się pomodlić lub po prostu popodziwiać piękne widoki jakie tam na pewno szybko znajdziemy. Płock posiada również własną telewizję jak Tele Top TV i stacje radiowe takie jak oddział radia Eska czy też radio „Dla Ciebie Płock”. Zapraszam wszystkich chętnych do odwiedzenia tego pięknego miasta.

Płock w pojęciu historycznym

6 kwietnia 2010

27Płock został założony w dziewiątym wieku, dlatego można powiedzieć, że miasto jest naprawdę stare. Płock jest jednym z polskich miast, które bogate są w cudowne zabytki, które przyciągają wielu naukowców, fascynatów historii oraz ludzi rządnych oglądania pięknych widoków związanych z niesamowitymi zabytkami. Zabytki plocka SA naprawdę niebywale piękne i przyciągają wielu prawdziwych koneserów piękna polskiej architektury starożytnej. Zarówno ludzie starsi jak i młodzi ludzie, nastolatkowi i ludzie zakładający dopiero rodzinę znajdą w tym mieście wiele atrakcji dla siebie. Wspaniałym miejscem do spacerów z dziećmi jest ulica tumska, która w pełni jest ulicą zabytkową płocka. Na tej przepięknej ulicy można podziwiać naprawdę wspaniałe zabytkowe płockie kamienice, które przyciągają wzrok przechodniów. Zarówno mieszkańcy jak i turyści zachwalają piękno tej ulicy. Również wspaniałe historie związane z zamkiem królewskim przyciągają do tego niewiarygodnie wspaniałego miejsca, jakim są okolice samego zamku. Zamek sam w sobie jest naprawdę wspaniałym obiektem, który naprawdę nawet najbardziej zatwardziałego przeciwnika fantazji wciągnie w świat baśni. Jak widać miasto jest naprawdę magiczne i przyciągające, dlaczego więc jeszcze nie zaplanowałeś wspaniałego weekendu z rodziną w tym mieście?? Weekend w Płocku z pewnością będzie obfitował w nieziemskie wrażenia cudowne zabytki połączone ze wspaniałymi krajobrazami otaczającymi miasto to jest coś, co przyciąga ludzi. Zabytki płocka należą do jednych z najstarszych zabytków w Polsce właśnie, dlatego są one tak w naszym kraju znane i lubiane przez historyków, którzy próbują w pełni poznać ich historię. A właśnie historia tych zabytków jest nie do końca poznana przez historyków, dlatego właśnie są one tak atrakcyjne dla nich. Zabytki płocka są również dość nietypowe gdyż często bardzo różnią się od siebie epokami, w których zostały wybudowane i stylami. Jednak właśnie ta różnorodność dodaje dla płocka tego niepowtarzalnego charakteru. Najstarszym zabytkiem jest bazylika, która naprawdę przyciąga wzrok i imponuje swoim niepowtarzalnym pięknem. Płock jest nietypowym miastem polski, wiele w nim dzielnic mieszkalnych, lecz w tych dzielnicach roi się od zabytków. Właśnie, dlatego centrum miasta jest nieco bardziej rozciągnięte. Dodaje to niepowtarzalnego uroku dla tego nietypowego miasta. Płock jest wspaniałym miastem dla młodych małżeństw, pozwala na rozwój młodych ludzi. Powstają tu coraz to nowe miejsca pracy, w których młodzi mogą się w pełni realizować. Dlatego też miasto zyskując nowych mieszkańców zyskuje ludzi zakochanych w jego pięknie. Młodzi ludzie, którzy decydują się na zamieszkanie w Płocku bardzo chwalą sobie urodę tego miasta oraz jego działanie. Płock w historii polski pojawia się, jako stolica Mazowsza oraz województwa mazowieckiego. Następnie słuch o tym wyjątkowym mieście niestety zaginął, lecz nie na długo gdyż obecnie można o Płocku mówić naprawdę dużo, ponieważ miasto rozwija się bardzo szybko i dzieje się w nim wiele ciekawych rzeczy.